ГОЛОВНА

ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” – компанія, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку України, а саме: депозитарну діяльність депозитарної установи та діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерську та дилерську діяльність.

Для своїх клієнтів ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН”, зокрема, здійснює:

  • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
  • обслуговування обігу цінних паперів;
  • облік прав на цінні папери;
  • виконання інформаційних операцій;
  • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, зокрема дії щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами, тощо;
  • облік нарахованих та виплачених доходів за цінними паперами;
  • консультації з питань обігу цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та з питань депозитарної діяльності;
  • інши депозитарні послуги, передбачені чинним законодавством України;
  • брокерське обслуговування операцій з купівлі, продажу та обміну цінних паперів.