Направлення акціонерними товариствами повідомлень через депозитарну систему.

З 18.04.2017 року набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року № 148 “Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України”.
У зв`язку з цим, у разі здійснення акціонерними товариствами відповідних повідомлень, копії таких повідомлень будуть надсилатись акціонерам в електронному вигляді. Детальніша інформація для депонентів ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” – за посиланням.
Повідомлення акціонерних товариств та/або інформація про них відповідно до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року № 148 “Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України”, будуть розміщуватись на веб-сайті ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” в розділі ПОВІДОМЛЕННЯ АТ.