ДОКУМЕНТИ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ТА ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи (ред. 12.07.2017р.)

Зразки вхідних документів депозитарного обліку

ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ
Тарифи на депозитарні послуги фізичним особам (ред. 12.07.2017р.)
Тарифи на депозитарні послуги юридичним особам-резидентам України (ред. 12.07.2017р.)
Тарифи на депозитарні послуги юридичним особам-нерезидентам України (ред. 12.07.2017р.)
Тарифи на депозитарні послуги емітентам цінних паперів
Тарифи на депозитарні послуги щодо виконання функцій визначеної особи
Тарифи на депозитарні послуги ІСІ

ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (ред. 12.07.2017р.)

Форми документів депозитарного обліку
Форма опитувальника фізичної особи
Форма згоди-повідомлення фізичної особи

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ!!!!
Про необхідність переукладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
Про необхідність переукладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах для направлення повідомлень АТ через депозитарну систему

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ!!!!
Власникам дематеріалізованих цінних паперів

ДО УВАГИ СУБ`ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО Є КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ!!!!
Суб`єктам управління цінними паперами, що є комунальною власністю

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ!!!!
Зміни у порядку розкриття інформації. Звітність у формі ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ!!!!
Про необхідність переукладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.