ПОВІДОМЛЕННЯ АТ

Відповідно до вимог “Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року №148, та внутрішнього положення Про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН”, направлення повідомлень акціонерам, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України, здійснюється ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” в електронному вигляді з адреси електронної пошти ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” для направлення повідомлень (notify@gcustodian.com.ua) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або в договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.
Посилання на копії повідомлень акціонерних товариств, що направляються акціонерними товариствами через депозитарну систему України всім акціонерам та/або інформація про направлення акціонерними товариствами повідомлень через депозитарну систему України стосовно окремих акціонерів, що отримувались ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” від Центрального депозитарію розміщені нижче. Отримати більше інформації з цього питання можна за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АТ “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО”, ЯКІ ОГОЛОШУЮТЬСЯ НА 23 СІЧНЯ 2019 РОКУ
(отримано 02.01.2019 року, розміщено 03.01.2019 року)
ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО РОЗМІЩЕНИЙ НА САЙТІ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ПОСИЛАННЯ НА ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО РОЗМІЩЕНИЙ НА САЙТІ ПАТ “НДУ”