ПОВІДОМЛЕННЯ АТ

Відповідно до вимог “Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року №148, та внутрішнього положення Про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН”, направлення повідомлень акціонерам, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України, здійснюється ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” в електронному вигляді з адреси електронної пошти ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” для направлення повідомлень (notify@gcustodian.com.ua) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або в договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.
Посилання на копії повідомлень акціонерних товариств, що направляються акціонерними товариствами через депозитарну систему України всім акціонерам та/або інформація про направлення акціонерними товариствами повідомлень через депозитарну систему України стосовно окремих акціонерів, що отримувались ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” від Центрального депозитарію розміщені нижче. Отримати більше інформації з цього питання можна за посиланням.