Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” – РЗЗ 11.09.2020р.)

Відповідно до вимог “Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року №148, та внутрішнього положення Про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” 11.08.2020 року розмістило посилання на копії повідомлення АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”, що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам, яке отримане ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” від Центрального депозитарію України 11.08.2020 року.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України. Більше інформації – в розділі ПОВІДОМЛЕННЯ АТ.